Lekker is een uitgave van:

Pijper Media

Stettinweg 15

9723 HD Groningen

Telefoon: +31 (0)88 654 4013

Uitgever: Anton Pijper Hoofdredactie: Annelies Pijper Redactie: Britt Walta, Mieke van Laarhoven, Ton de Zeeuw Vormgeving: Giovanni Tupanno, Manon Dijk, Robert Souhuwat, Tekst: Annelies Pijper, Janneke Philippi, Mieke van Laarhoven, Roos Schoemaker, Sara van Geloven, Sara Madou, Sergio Herman, Ton de Zeeuw Eindredactie: Marieke Halmos, Sara van Geloven, Sophie Bous Fotografie: iStock Verder werkten mee: Jurrid Hoitsma, Lydia van der Berkt, Popke Bolt Met dank aan: Cindy Borger, Demi Brouwer, Eline Nijeboer, Emile van der Staak, Freek Noortwijk, Guillaume de Beer, Johanneke van Iwaarden, Josephien Blom, Karlijn Noordhof, Kevin van de Poppe, Linda Ismaili, Moshik Roth, Nadine Mögling, Pépé Topper, Ricardo Eshuis, Roos Hagenauw, Soenil Bahadoer, Studio Philippi, Syrco Bakker, Teun Aben, Tjtitske Kingma, VVV Nederland Productie: Bas Pijper Druk: Pijper Druk Distributie: Aldipress bv Redactie-adres: Nieuwtjes, vragen en opmerkingen naar: [email protected] Pijper Media Redactie Lekker t.a.v.: Annelies Pijper Adres: Stettinweg 15 9723 HD, Groningen