Nieuws

Eerste SVH Gezel Wijnmeestertitel uitgereikt

Afgelopen dinsdag vond de diploma uitreiking van de eerste SVH Gezel Wijnmeester van Nederland plaats.

Jullie-Mar Brok en Thérèse Boer

Julie-Mar Brok ontving op dinsdag 12 juli als eerste haar diploma SVH Gezel Wijnmeester en ontving deze van niemand minder dan SVH Wijnmeester en Meestergastvrouw Thérèse Boer van restaurant De Librije*** (nummer 1 in de Top-100 van Lekker500). Het diploma ontving Julie-Mar Brok ter afronding van haar opleiding Gastronoom/Sommelier aan de Cas Spijkers Academie (CSA). Ook ontvingen 18 jonge talenten hun diploma SVH Gezel Meesterkoks hun diploma en dragen nu officieel deze titel.

SVH Gezel Meestertitel 

De SVH diplomapiramides gaan van laag naar hoog, met de SVH Meestertitel als hoogste graad van vakbekwaamheid. Tussen eind mbo en de SVH Meestertitel zat een kloof. Om deze kloof te dichten, is de route Leerling-Gezel-Meester ontwikkeld. De titel SVH Gezel is daarmee een opstap naar de SVH Meestertitel. De branche gaf aan behoefte te hebben aan dit soort hooggekwalificeerde medewerkers. Tot 2022 konden alleen de SVH Gezel Meesterkoks een diploma Gezel behalen, maar nu kunnen ook de Gezel Wijnmeester en de Gezel Meestergastheer/-vrouw een Gezelopleiding volgen. Ook voor de andere SVH Meestertitels worden Gezelopleidingen opgezet. Op deze manier hoopt SVH de kloof te dichten, de vakbekwaamheid in de horeca te vergroten en het behalen van de uiteindelijke SVH Meestertitel toegankelijker te maken en te stimuleren.

Redactie Lekker